Khai giảng Lớp Đào tạo quản trị doanh nghiệp

Thực hiện kế hoạch trợ giúp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018. Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7 năm 2018, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công ...

Tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, nội dung cụ thể ...

Lễ bế giảng & trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng nghề chính quy khóa học 2014- 2017

Sáng ngày 10/ 11/ 2017, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng nghề chính quy khóa học 2014- 2017 ...